Onze afspraken en

het schoolreglement

Ons

reglement

Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking!

Ons reglement

op maat van de kinderen

We hebben het uitgebreide schoolreglement voor de kinderen, samengevat in enkele pagina's waarin we
de belangrijkste afspraken en regels even op een rijtje zetten.