top of page

Dit doen we vanuit...

  • De context van onze basisschool Sint-Pieter

  • De opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen

  • Onze zeven aandachtsleutels voor de leerkrachten

  • De identiteit van de katholieke dialoogschool in onze scholengemeenschap

  • De missie en visie van onze scholengemeenschap  “PRIZMA”

 

Als handvat om dit alles te kunnen realiseren, gebruiken wij het leerplan van het Katholiek basisonderwijs Vlaanderen “Zin in Leren, Zin in Leven".

bottom of page