top of page

Onze visie

Een  ‘genietbare’ schoolmet een open communicatieklimaat(= dialoogschool), een positief stimulerende schoolsfeeren met positieve feedback voor de kinderen,de leerkrachten ende medewerkers.

Ons schoolreglement

Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking!

Ons schoolteam

Om de kracht van het leren

te verwerven, hebben we 

nood aan een leerkracht.

Ons schoolteam werkt

dagelijks heel hard om

vanuit de visie onze school,

een krachtige en duurzame

leer - en leefomgeving

te maken waar het fijn is

om op te groeien.

Onze troeven

Wat zijn onze troeven?

Waarin verschillen wij

van andere scholen?

Ons schoolbestuur

Maak kennis met

vzw Prizma.

Dit schoolbestuur organiseert onderwijs 

van 2,5 jaar tot 20 jaar

in de regio Izegem-Ingelmunster-Lendelede.

bottom of page