top of page

Verzamelde antwoorden

 1. Wanneer begint en eindigt de school?
  Klik hier voor meer informatie omtrent onze schooluren.

   

 2. Is er voor- en naschoolse opvang op school?
  We organiseren op schooldagen, vakantiedagen en ped. werkdagen opvang in onze eigen kinderopvang.
  Klik hier om meer informatie te verkrijgen over onze kinderopvang.

   

 3. Hoe kan er worden betaald voor middagmalen, drankjes, tijdschriften enz?
  Bestellen gebeurt steeds via een online bestelformulier die je ontvangt van het secretariaat.

  Wijze van betaling.

  - Er wordt ofwel betaald via overschrijving of via domiciliëring. (formulieren voor domiciliëring zijn op het secretariaat te verkrijgen)
  - De leerlingen krijgen bij het begin van de maand de rekening van de voorbije maand mee naar huis.
  - De rekeningen worden zo vlug mogelijk betaald (binnen de 15 dagen) zodat we geen herinneringen moeten ronddelen.
  - Wil in de vermelding onderaan enkel het OGM-nummer (+++…/…./…..+++) gebruiken en niet de naam van jullie kind of periode.
  - Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

   

 4. Wanneer kan ik mijn kindje inschrijven?
  Klik hier voor meer informatie over 'inschrijvingen'

   

 5. Wat moet ik doen als mijn kindje afwezig is?
  In dit document vatten we kort samen wat je moet doen indien jouw kindje afwezig is.

  Klik hier om het document te openen.

Schooluren
Opvang
Tijdschriften-drankjes
Inschrijven
Afwezigheden van kinderen
bottom of page