2020_-_Team_LeerkrachtenDSC_0472.jpeg

ONs

SCHOOLteam

Hieronder vind je een lijst met al onze personeelsleden en hun functie.

Iedereen kan via Smartschool bereikt worden alsook via e-mail (voornaam.familienaam@prizma.be)

Kleuteronderwijs

 

Sarah-Jane Vanderheeren

Peuterklas A

SP.png

Jana

Windels

Peuterklas B

Véronique

Devoldere

1ste kleuterklas A

Leen

Parmentier

1ste kleuterklas B

SP.png

Ruth
Holvoet

1ste kleuterklas B

Nele

Naert

2de kleuterklas A

Nathalie

Thandt

2de kleuterklas B

Martine

Lievens

3de kleuterklas A

Isabel

Degezelle

3de kleuterklas B

Nele
Blomme

Beweging en ondersteuning

SP.png

Jolien

Declercq

Ondersteuning

SP.png

Carine

De Paepe

Kinderverzorging

SP.png

Linda

Vandeweghe

Kinderverzorging

SP.png

Céline

Fahem

Ondersteuning

Leen

Parmentier

Zorgcoördinator kleuter

Lager onderwijs

 

Ann
Verstraete

1ste leerjaar A

Charlotte
Seynaeve

1ste leerjaar B

Siska
Vandeputte

2de leerjaar A

Hannelore

Vandenhende

2de leerjaar B

Mia

Vandeginste

3de leerjaar A

Sophie
Debruyne

3de leerjaar B

Vicky
Hollevoet

4de leerjaar A

Ilse
Decock

4de leerjaar B

Sally
Frickelo

5de leerjaar A

Stefaan
Monseré

5de leerjaar B

Fien
Lauwers

5de leerjaar B

Thibault

Schollaert

6de leerjaar A

Véronique

Cornillie

6de leerjaar B

Tom
Kerckhof

Beweging

Jan

Berteloot

Beweging

Rita
Desmet

Ondersteuning

Emma

Alleman

Ondersteuning

Stefaan

Monsersé

Ondersteuning

Lieve
Porteman

Zorgcoördinator
lager onderwijs

Administratief personeel

 

Anja

Vanhoutte

Administratief

medewerkster

Ondersteunend personeel: Kinderopvang-, middag - en onderhoudspersoneel

 

Annelore

Devroe

Kinderopvang

Anneke

Deltour

Kinderopvang

Eline

Hoorne

Kinderopvang

Angelique

Gallez

Kinderopvang

Caroline
Deceuninck

Middagpersoneel

Dominique

Devroe

Middagpersoneel

Rik

Staelens

Middagpersoneel

Martine

Strinckx

Middagpersoneel

Inez

Vancoillie

Middagpersoneel

Lateifa
El Kaddouri

Onderhoud

Aline

Verheye

Onderhoud

Kris

Verhoegstraete

Onderhoud

Directie

Tommy

Van Steenwinkel

Directeur

Deze personen gingen dit schooljaar met pensioen.

Jef
Vansteeland

Onderwijzer

Mieke
Quaegebeur

ZoCo kleuter

Fabienne
Somers

Onderhoud