Zorg

Voor iedereen

Onze

zorgvisie

Je mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag worden
op jouw manier
en in jouw tijd
als één van de kinderen op onze school
als één van de grote mensen in onze wereld.

Ons

zorgteam

Als zorgteam hebben we een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie met als doel het zorgbeleid van de school te optimaliseren op school-, leerkracht- en leerlingniveau. 

ONW
Zuid

Een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun team in het gewoon onderwijs.

Kleuters
Type 9

Vanaf 1 september 2021 is er op onze kleuterafdeling een vestigingsplaats van Prizma De Zonnebloem, een school voor buitengewoon basisonderwijs.

 

CLB

Trikant

Op onze school werken wij, als goede partners, samen met het CLB Trikant.

 

Onze zorgvisie

Iedereen verdient de juiste zorgen.

We proberen om alle leerlingen evenveel kansen te geven om de basisvaardigheden van hun leeftijd onder de knie te krijgen.

Hierbij wordt  zo veel als mogelijk rekening gehouden met de eigenheid van elk kind:

  • een kind met mindere mogelijkheden krijgt individueel of in groep extra aandacht

  • anderzijds voorzien we uitbreiding voor snelle werkers en meer begaafde kinderen.

 

Dit betekent dat elke leerkracht zorgt voor een flexibele klasorganisatie en zorgt voor voldoende differentiatie binnen de klas zodat elk kind maximale kansen krijgt

Ons zorgteam

Onze taak bestaat erin om ervoor te zorgen dat elk individu zich goed mag en kan voelen op onze school. 

Dit doen we door te werken op basis van de noden en de behoeften die we vooraf in kaart brengen. 
Door hierop in te spelen, proberen we kinderen, al dan niet door middel van hulpmiddelen, maximale kansen tot bieden om zich volledig te kunnen ontplooien. 

 
MIH_0577.jpg

Tommy 

Van Steenwinkel

Directeur

tommy.vansteenwinkel
@prizma.be

211282F0226_2.jpg

Leen 

Parmentier

Zorgcoördinator

kleuteronderwijs

leen.parmentier@prizma.be

Zor_g-_Lieve_Porteman-184x276.jpeg

Lieve

Porteman

Zorgcoördinator

lager onderwijs

lieve.porteman@prizma.be

CLB Trikant

Op onze school werken we samen met CLB Trikant.

@Izegem

Meensestraat 171,
8870 Izegem

 

Tel : 051 30.13 61 

info@clbtrikant.be

  • maandag: 8.30u-12u - 13u-17u

  • dinsdag: 8.30u-12u - 13u-18u

  • woensdag: 8.30u-12u - 13u-17u

  • donderdag: 8.30u-12u - 13u-17u

  • vrijdag: 8.30u-12u - 13u -16u

  • En op afspraak!

placeholder-person.jpeg

Anse

Vandemaele

Contactpersoon voor onze school

 

anse.vandemaele@clbtrikant.be

Tel : 051 / 30 13 61 

 
 

Samenwerking
Prizma - De Zonnebloem

(Kleuters Type 9)

In samenwerking met de Prizma - basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Zonnebloem in Izegem, starten we vanaf 1 september 2021 met een nieuw project voor onze school. Er wordt een satellietklas opgericht voor kleuters met ASS (Type 9).

Vanuit onze visie is elk kind welkom op onze school en willen we ervoor zorgen dat elk kind krijgt waar het recht op heeft. We willen deze kleuters dan ook laten integreren, samenwerken en samenspelen met de kleuters in onze kleuterafdeling.

Wie meer informatie hierover wenst, kan terecht bij volgende personen:
Lynn Moyaert, directeur Prizma - BuBaO De Zonnebloem (lynn.moyaert@prizma.be)

Nele Masschelein, orthopedagoge Prizma - BuBaO De Zonnebloem (nele.masschelein@prizma.be)

Tommy Van Steenwinkel, directeur Prizma - BaO Sint - Pieter (tommy.vansteenwinkel@prizma.be)

Leen Parmentier, zorgcoördinator kleuterafdeling Prizma - BaO Sint - Pieter (leen.parmentier@prizma.be)