Onze

SCHOOLRaad

Samenstelling van de schoolraad

Dit orgaan bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Het wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

Team vergadering

Verslagen

Na elke bijeenkomst van de schoolraad wordt
er een verslag opgemaakt.
Dit verslag wordt openbaar
op onze website gepubliceerd.

 

Voor de ouders (samenstelling vanuit de ouderraad)

SP.png

Veerle
Despriet

SP.png

Olivier
Lybeer

SP.png

Jurgen

Vanderheeren

Voor het personeel (samenstelling uit de pedagogische raad)

211282F0121_2.jpg

Véronique

Devoldere

211282F0609_2.jpg

Sophie

Debruyne

211282F0307_2.jpg

Siska

Vandeputte

Voor de lokale gemeenschap (samenstelling uit de schoolraad)

SP.png

Willy Ghesquiere
Jeroen Desmet

SP.png

Geert

Vandenbogaerde

SP.png

Annelore

Vandendriessche

(voorzitter)

Voor het schoolbestuur (adviserende leden)

SP.png

Luc
Devolder

SP.png

Filip

Van der Haeghen

MIH_0577.jpg

Tommy

Van Steenwinkel

(directeur)