Ons schoolbestuur

vzw prizma

PRIZMA  vzw 
B. Vandenbogaerdelaan  53,
8770  Izegem

 

KBO. 0414.746.462

sg.prizma.be

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). 

9 basisscholen

SintPieter.png

6 secundaire scholen

Missie

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. 
Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. 
Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.   

Visie

  • Zich thuis voelen

  • Talenten maximaal ontplooien

  • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren

  • Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling

  • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is,  met wat verbindt en wat onderscheidt

Leden van het schoolbestuur

Voorzitter

Dhr. Vallaeys Jean-Paul 

 

Secretaris

Dhr. Tom Lagae 

Penningmeester

Dhr. Geldof Manfred

Bestuurders

Dhr. De Clerck Peter

Dhr. Defreyne Jan 

Mevr. Delaere Christine 

Mevr. Delaere Ria 

Dhr. Devolder Luc (begeleider van onze school)

Dhr. Dubaere Ludwig 

Dhr. Haesbrouck Pieter

Dhr. E.H. Kalumba André

Mevr. Lefebre Marleen

Dhr. Lervant Steve 

Mevr. Maes Anouk

Dhr. Maes Rudy 

Mevr. Manhaeve Els 

Mevr. Piccavet Kristien 

Dhr. Van Coillie Kristof

Dhr. Van der Haegen Filip (begeleider van onze school)

Mevr. Veranneman Lieve 

Coördinerend directeur financiën en infrastructuur

Mevr. Joosten Patricia
Dhr. Vanderlinde Bert

 

Coördinerend directeur pedagogie en organisatie

Dhr. Lecoutre Tony
Dhr. Timperman Geert